Visie en strategie

Stichting Invitare Openbaar Onderwijs beschikt over een Strategieplan voor de periode 2020/21 – 2024/25. De titel luidt “Ik-gericht en wij-afhankelijk: gecontinueerd”. Deze titel zegt iets over onze leerlingen. Kinderen leren immers in de loop van hun leven omgaan met het continue spanningsveld tussen alleen en samen. Enerzijds willen we dat kinderen het maximale uit zich zelf halen (ik-gericht); anderzijds vinden we dat zij zich moeten aanpassen aan de heersende normen en waarden omdat zij onderdeel vormen van de samenleving. De leergemeenschappen die onze scholen zijn, helpen hen daarbij.

Visie Invitare:

De openbare basisscholen van Invitare verzorgen toekomstgericht onderwijs waarbij zij ambitieuze doch haalbare doelen formuleren voor de eigen schoolpopulatie. Zij doen dit vanuit verschillende onderwijsvisies. De scholen hebben de gezamenlijke ambitie kinderen te laten opgroeien tot autonoom denkende mensen in een gemeenschap waarin gelijkwaardigheid de norm is. De basis voor leren en ontwikkelen zijn nieuwsgierigheid, verantwoordelijk zijn, wederzijds respect en vertrouwen hebben in zichzelf, elkaar en de omgeving.

Met de titel van het strategieplan wordt ook bevestigd dat de scholen vanuit een solidariteitsgedachte (wij-afhankelijk) met elkaar verbonden zijn. Naast professionele uitwisseling zijn er financiële, personele en facilitaire voordelen te behalen als een school onderdeel is van een groter geheel. Daarentegen heeft elke school een andere schoolpopulatie en een andere omgeving die vragen om een eigen visie op onderwijs. Onze scholen hebben die ruimte.