Mate van tevredenheid

Hoe tevreden?

Eens in de drie á vier jaar vragen wij aan ouders en leerlingen hoe tevreden ze zijn met hun school. Wij hebben dit in 2020 laten doen door BvPO. BvPO voert dit onderzoek uit onder 2.242 Nederlandse scholen. Deze 205.568 leerlingen geven aan hun school gemiddeld een 8,1. Wij zijn heel blij dat onze leerlingen gemiddeld een 8,4 aan onze Invitarescholen geven. 
 
Ook de ouders/verzorgers van de leerlingen zijn gevraagd wat ze van de school vinden. Het landelijk gemiddelde cijfers dat ouders aan hun school geven is 7,5. Ouders van onze scholen geven ons een 7,9.

En tot slot zijn ook onze medewerkers bevraagd. Het landelijk gemiddelde cijfers dat medewerkers geven aan hun school is 7,7. Onze medewerkers geven ons gemiddeld een 7,9.
 
Het zijn drie scores die hoger zijn dat de landelijke gemiddelden. Voorwaar iets om trots op te zijn!!