Vertrouwenspersoon

Stichting Invitare kent twee vertrouwenspersonen. Eén in het kader van de klachtenregeling en één in het kader van de Klokkenluidersregeling.

Als u een klacht heeft kunt u de Klachtenregeling erop naslaan. U kunt voor ondersteuning contact opnemen met de contactpersoon van de eigen school of met de “Vertrouwenspersoon Klachten” Gonny Driessen. U kunt mevrouw Driessen bereiken door haar te mailen g.driessen@gimd.zorgvandezaak.nl of te bellen 06 109 380 93.

Als u een melding wilt doen van onrechtmatigheden in het kader van de Klokkenluidersregeling kunt u deze regeling erop naslaan. Vanaf 1 januari 2019 kunt u voor ondersteuning contact opnemen met de Vertrouwenspersoon Integriteit, Els van Paassen. U kunt mevrouw Van Paasen bereiken door haar te mailen elspaa@gmail.com of te bellen 06 160 178 45.