Raad van toezicht

In het kader van “Good Governance” is voor Stichting Invitare gekozen voor het two-tier bestuursmodel. De stichting kent een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB).

De RvT houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het CvB in het bijzonder. Aandachtspunten daarbij zijn onder meer de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs, het rechtmatig en integer bestuur en tot slot het beheer van de organisatie. De RvT bestaat uit de volgende vijf leden:

  • Theo Joosten (voorzitter);
  • Wim Oosterman;
  • Corine Hennekes-Jongsma;
  • Annemarie Haanstra
  • Erik van Berge Henegouwen