Welkom bij Stichting Invitare Openbaar Onderwijs

Invitare nodigt uit....


Stichting Invitare Openbaar Onderwijs is een organisatie voor primair openbaar onderwijs. Acht basisscholen en een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) vormen onderdeel van Invitare. Onze scholen zijn gevestigd in zes gemeentes. De scholen in Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert liggen in de provincie Brabant; de scholen in Gennep en Nieuw Bergen liggen in de provincie Limburg.

Onze scholen kennen een hoge mate van zelfsturing waar het gaat om de onderwijsvisie en de schoolontwikkeling. Hierdoor beschikt Invitare over een breed onderwijskundig aanbod. Zo hebben wij een Daltonschool, een Jenaplanschool, een EGO-school (Ervaringsgericht Onderwijs), Jeelo-scholen en een SBO. De scholen vormen al meer dan 12 jaar Invitare. Waar zinvol wordt kennis en ervaring gedeeld en worden gezamenlijk vernieuwende ontwikkelingen ingezet.
 

 

 

Onze scholen staan in een regio waar bijzondere en openbare scholen op het eerste oog steeds meer overeenkomsten lijken te hebben dan in het verleden. Wat ons als openbaar onderwijs onderscheidt van alle anderen is dat wij kinderen willen laten opgroeien tot autonoom denkende mensen waarbij wij geen duiding bieden vanuit een religieus gedachtegoed. Wij bieden enerzijds religieneutraal onderwijs en anderzijds gaan wij respectvol om met de levensbeschouwelijke achtergronden van gezinnen. In dit licht kunnen wij volmondig zeggen dat iedereen bij ons welkom is. De lijfspreuk van Invitare en haar scholen is dan ook
 
“Invitare nodigt uit….”

Onze scholen staan niet geïsoleerd in de wijk of het dorp. Samenwerking met allerlei organisaties en initiatieven om ons heen is belangrijk. Voor de hand ligt de samenwerking met scholen waarmee wij een gebouw delen. We werken echter ook samen met de voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en peuterspeelzaal) en het voortgezet onderwijs. De meest belangrijke partners zijn onze ouders. Samen zorgen wij ervoor dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen en zich maximaal kunnen ontwikkeling.

Onze missie

Invitare leert kinderen het beste uit zichzelf te halen in relatie met de ander en in verbinding met de samenleving.

Onze missie

Invitare leert kinderen het beste uit zichzelf te halen in relatie met de ander en in verbinding met de samenleving.