Gemeenten


De scholen van Invitare zijn gevestigd in drie gemeenten, te weten:
  • Land van Cuijk (Noord-Brabant)
  • Gennep (Limburg)
  • Bergen (Limburg)
Omdat onze scholen van oorsprong openbaar zijn, hebben de gemeenten een toezichthoudende functie op:
  • de financiële gezondheid van de stichting
  • de openbare toegankelijkheid van de scholen
Het toezicht wordt gerealiseerd in twee overleggen per jaar tussen het CvB en de gezamenlijke gemeenten.