College van bestuur

In het kader van “Good Governance” is voor Stichting Invitare gekozen voor het two-tier bestuursmodel. De stichting kent een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB).

Het CvB is het bevoegd gezag van Invitare en is verantwoordelijk voor de het opstellen van de visie, de strategie en de doelstellingen van de organisatie. Het CvB is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie.

Het CvB van Invitare bestaat uit één persoon die wordt benoemd door de Raad van Toezicht. 
Met ingang van 1 maart 2023 is de heer Ivo Hartgerink Voorzitter College van  Bestuur van Stichting Invitare .