Passend Onderwijs Stromenland

Invitare is betrokken bij twee samenwerkingsverbanden (SWV). Beide SWV-en hebben (binnen gestelde kaders) de inhoudelijke verantwoordelijkheid belegd in subregio’s. Onze Brabantse scholen zijn aangesloten bij het SWV Stromenland. De subregio “Plato” betreft onze scholen in het Land van Cuijk.

Op de websites van het SWV is het meest recente ondersteuningsplan gepubliceerd als ook de beleids-/activiteitenagenda. Onze brabantse scholen stellen hun schoolplannen en jaarplannen op, rekening houdend met de kaders die voorvloeien uit deze beleids-/ activiteitenagenda’s en het strategieplan van Invitare.

De medezeggenschap van personeel en ouders in het gehele samenwerkingsverband is geregeld in de Ondersteuningsplanraad.