Passend Onderwijs Noord-Limburg

Invitare is betrokken bij twee samenwerkingsverbanden (SWV). Beide SWV-en hebben (binnen gestelde kaders) de inhoudelijke verantwoordelijkheid belegd in subregio’s. Onze Limburgse scholen zijn aangesloten bij het SWV Noord-Limburg. De subregio “Kop van Noord-Limburg” betreft onze scholen in Gennep en Nieuw-Bergen. Op de website van het SWV is het meest recente ondersteuningsplan gepubliceerd. De subregio’s kent daarnaast een beleids-/activiteitenagenda en een bestuursondersteuningsprofiel. De scholen stellen hun schoolplannen en jaarplannen op, rekening houdend met de kaders die voorvloeien uit deze beleids-/ activiteitenagenda’s en het strategieplan van Invitare.

De medezeggenschap van personeel en ouders in het gehele samenwerkingsverband is geregeld in de Ondersteuningsplanraad.

‚Äč