OBS De Nienekes

Naam: Openbare basisschool De Nienekes
Adres: Helwigstraat 1a, 5431 GH Cuijk
Telefoon: 0485 – 313482
E-mail: directie.nienekes@stichting-invitare.nl
Website: www.nienekes.nl
Directeur: Marijke van der Venne
Aantal leerlingen: 250
 

 

We bouwen aan een stevige basis  waarin veiligheid, respect, betrokkenheid, structuur, zelfverantwoordelijkheid en samen leren belangrijke waarden zijn.

In het centrum van Cuijk, midden in de woonwijk, ligt openbare basisschool De Nienekes. Door de ligging in de woonwijk maakt de school hier ook echt deel van uit. De school, die in 1967 startte, werd diverse keren verbouwd en kreeg een bovenverdieping. Het kleurrijke gebouw heeft een fijne uitstraling; ook de golving van het dak zorgt voor een speels karakter. Er hangt een warme sfeer in de school, waardoor iedereen er zich snel thuis voelt.

De kracht van De Nienekes zit in het neerleggen van een goede basis waarbij regelmaat en structuur geboden wordt. We gaan voor bewust pedagogisch handelen waarbij interventies plaatsvinden en strategieën gekozen worden waardoor voorwaarden voor zelfvertrouwen en competentiegevoel gecreëerd worden. 
We vergroten de betrokkenheid door een open sfeer te creëren, motivatie te stimuleren, initiatieven van de kinderen over te nemen, uitdagende leerstof te bieden en de ontwikkeling inzichtelijk te maken. We gaan uit van succeservaringen en positieve feedback. We hebben vertrouwen in de kinderen en zij krijgen de ruimte om ook zelf keuzes te maken waarbij ze hun eigenheid mogen behouden.  We nemen de kinderen mee in processen rondom zelfverantwoordelijk leren: plezier in het leren vergroot de motivatie. Daarom maken we de kinderen eigenaar van het leerproces, leren we hen het zelf te doen. We gaan met de kinderen het gesprek aan en door middel van feedback en de kinderen te leren te reflecteren op zichzelf én halen zij het beste uit henzelf.
Door te sturen op bovenstaande goede onderwijswaarden kijken we naar de onderwijsbehoeften van de verschillende kinderen en groepen. Het proces van het leren en het zich eigen maken van vaardigheden laten we zwaarder wegen dan het eindproduct.

Bij De Nienekes gaat iedereen respectvol met elkaar om, waarbij de ander geaccepteerd wordt zoals hij is. Dit zorgt ervoor dat de kinderen zich veilig en prettig voelen op school. Ook onze ouders ervaren dit als positief. We zien de ouders als partner en streven naar een goede samenwerkingsrelatie. Hun inzet en betrokkenheid wordt enorm gewaardeerd. Deze zijn te zien bij cultuur- en maatschappelijke activiteiten en bijvoorbeeld de aankleding van de school. Kunst en cultuur vinden we van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Jaarlijks vinden er diverse terugkerende activiteiten plaats, zoals ateliers, de Nienekes-parade, open podium en natuurlijk de thema’s van Jeelo, de kinderboekenweek, kerst en de eindfilm van groep 8.


De naam van de school is afgeleid van de kinderboekenschrijfster Nienke van Hichtum. Aanvankelijk heette de lagere school ‘Nienke van Hichtum’ en de kleuterschool ‘De Nienekes’. Bij de invoering van de basisschool is er voor de naam ‘De Nienekes’ gekozen.