OBS De Bonckert

Naam: De Bonckert, Openbare basisschool voor ErvaringsGericht Onderwijs
Adres: Stationsweg 40a, 5831 CR Boxmeer
Telefoon: 0485 – 576960
E-mail: info@debonckert.nl
Website: www.debonckert.nl
Directeur: Willy Rothof
Aantal leerlingen: 139
 


Welbevinden en betrokkenheid als uitgangspunt voor goed onderwijs. Altijd!

Want,… kinderen die zich welbevinden en betrokken zijn, ontwikkelen zich maximaal.

De Bonckert is gevestigd in Speelleercentrum ’t Bolwerk en werkt daar samen met basisschool de Bakelgeert en Spring Kinderopvang. De school onderscheidt zich door haar kindgerichte aanpak en de prettige, huiselijke sfeer. De Bonckert wordt bezocht door kinderen uit Boxmeer en diverse omliggende dorpen. We mogen ons werk doen in een nieuw ingerichte omgeving waar onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kom gerust eens kijken en maak kennis met goed onderwijs op een dynamische school, waar kinderen zich thuis voelen. U bent van harte welkom!


De Bonckert is een school die haar onderwijs al jaren baseert op twee belangrijke pijlers: Openbaar en ErvaringsGericht Onderwijs (EGO). Ons onderwijsconcept gaat uit van betrokkenheid en welbevinden van kinderen. De gedachte daarachter is dat kinderen een optimale ontwikkeling doormaken als ze betrokken werken en met plezier naar school gaan. Een uiterst bevlogen, ambitieus en deskundig team timmert al jaren aan de weg met het onderwijs dat aansluit bij de (onderwijs)behoeften van kinderen. De Bonckert hoeft zich niet voor te bereiden op het onderwijs van de toekomst…. aangezien het team weet wat er nodig is en mee-evolueert.Bij de Bonckert weten de leerkrachten als geen ander hoe uniek elk kind is. Zij sluiten aan bij uw kind en zijn tevens uitstekend op de hoogte van hun onderwijskundige opdracht. Vraag en aanbod trekken samen op. Altijd.

De leerkrachten zetten in op groei en verbondenheid; de kinderen weten dat hun leerkracht hen ziet, (h)erkent en helpt om de juiste vervolgstappen te zetten in hun ontwikkeling. Met de vrijheid die de kinderen van de Bonckert krijgen, krijgen zij ook verantwoordelijkheid. Relevante vaardigheden als kritisch denken, plannen, organiseren en samenwerken lopen als een rode draad door het programma en de school. De leerkrachten zien ouders en kinderen als hun natuurlijke partner in onderwijs en opvoeding. En zo hoort het!

‘Bonckert’ is een Oudnederlands woord dat te vinden is in een gedicht van Joost van den Vondel. Het betekent knikker of stuiterbal. Jaarlijks worden er tijdens de naamdag dan ook knikkerkampioenschappen gehouden.