SBO De Wingerd

Naam: SBO de Wingerd
Adres: Havikshorst 23, 5431 LZ Cuijk
Telefoon: 0485 – 312213
E-mail: info.sbodewingerd@stichting-invitare.nl
Website: www.sbodewingerd.nl
Directeur: Rob Lamers
Aantal leerlingen: 100

De visie van SBO de Wingerd komt tot uiting in de volgende kernwaarden:

Uniek: Wij zijn allemaal bijzonder op onze eigen manier: Wij zijn wie we zijn. De eigenheid van het kind, de ouders/verzorgers en de medewerkers wordt gewaardeerd en erkend.

Communicatie: Wij staan voor een open communicatie op basis van vertrouwen, respect, duidelijkheid en rechtvaardigheid.

Deskundigheid: Wij leren van en met elkaar en andere deskundigen en zetten onze kwaliteiten flexibel in om het beste in de leerlingen naar boven te halen.

Samen: Wij bereiden de kinderen, samen met de ouders/verzorgers, voor op de snel veranderende maatschappij. We zoeken een evenwicht tussen vrijheid in relatie tot de verantwoordelijkheid die kinderen aan kunnen.

 

 

 

De Wingerd is een school waar je jezelf mag zijn en waarbij nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid, wederzijds respect en vertrouwen in jezelf, elkaar en de omgeving leiden tot ontwikkeling in een betekenisvolle leeromgeving. Dit doen wij door:

Met de leerlingen te werken aan haalbare en uitdagende doelen, die afgestemd zijn op de ondersteuningsbehoeften van elk kind;

Het bieden van een veilig pedagogisch klimaat, nabijheid, structuur en voorspelbaarheid;

Zorg te dragen voor een brede ontwikkeling van leerlingen, vanuit eigenaarschap en autonomie, in een betekenisvolle omgeving;

Effectief en professioneel samen te werken met onze educatieve partners binnen onze school en de betrokkenen daarbuiten.

 
 

We hebben in beeld in welke doelen voor onze leerlingen haalbaar en uitdagend zijn en stemmen ons handelen hierop af;
We bieden een veilig pedagogisch klimaat, structuur en voorspelbaarheid;
Onze leraren en leerlingen werken samen vanuit eigenaarschap en autonomie aan de pijlers samen leven, samen werken en zelfstandig leren in een betekenisvolle omgeving;
We werken effectief en professioneel samen met onze educatieve partners binnen onze school, het gebouw, en met de betrokkenen daarbuiten
 


Heen en weer geslingerd
Zonder rust of duur;
Was ik maar een Wingerd,
Had ik maar een muur.


(Adriaan Roland Holst)De wingerd is een klimplant die wel twintig meter lang kan worden en in staat is hele muren of schuttingen te bedekken. Hij staat symbool voor de school die een muur wil zijn waartegen de leerlingen kunnen groeien.