OJBS Elckerlyc

Naam: Openbare Jenaplanschool Elckerlyc
Adres: Martinushof 21, 6591 DM  Gennep
Postadres: Postbus 92, 6591 AB Gennep
Telefoon: 0485 – 516827
E-mail: info.elckerlyc@stichting-invitare.nl
Website: www.ojbs-elckerlyc.nl
Directeur: Leontine Müskens
Aantal leerlingen: 278Elckerlyc wil – door middel van het Jenaplanconcept – kinderen in een sfeer van openheid en waardering begeleiden en prikkelen, zodat ze een eigen identiteit kunnen ontwikkelen en opgroeien tot gerespecteerde mensen.

Hoewel Elckerlyc al meer dan een kwart eeuw bestaat, is het gebouw met zijn vele speelse hoeken van recentere datum. De school ligt in een verkeersarme omgeving en is via verschillende routes veilig bereikbaar. Het gebouw, voorzien van dakkoepels en leuk aangekleed, ademt een knusse sfeer uit. In de loop der tijd vonden er diverse verbouwingen en renovaties plaats. Zowel kinderen uit de directe omgeving, als uit alle kerkdorpen van Gennep, bezoeken de school. Daarnaast komen er enkele kinderen uit omliggende plaatsen en uit de Duitse grensstreek.Elckerlyc is een Jenaplanschool en lid van de NJPV (Nederlandse Jenaplanvereniging). Dit betekent dat de basisprincipes van Jenaplan richting geven aan het onderwijs en dat er gewerkt wordt aan de Jenaplan kernkwaliteiten. Belangrijk hierbij is dat ieder kind uniek is, maar ook deel uitmaakt van een groep, waarbij iedereen elkaar waardeert en respecteert en zich op school thuis voelt. De leerlingen zitten in zogenaamde stamgroepen, waar ze drie jaar met elkaar werken; zo ervaren zij hoe het is om jongste, middelste en oudste te zijn. Alle vakken, met uitzondering van spelling en lezen, worden in de stamgroep gegeven. De week wordt ingedeeld in het ritmisch weekplan, waarbij gesprek, spel, werk en viering elkaar afwisselen. Elckerlyc wil kinderen op hun eigen niveau laten leren en – daar waar mogelijk – zelfs nog iets meer. Zo werken er leerlingen met het minimumprogramma, het basisprogramma, extra opdrachten en verrijkingstaken.De bovenbouw van Elckerlyc (groep 6, 7 en 8) gaat al aan het begin van het schooljaar op kamp, zodat de leerlingen direct kennis met elkaar kunnen maken. Er wordt veel aandacht besteed aan de rollen die ze vervullen (oudste, middelste, jongste). Gebleken is dat ze hier het hele jaar profijt van hebben. Wie de school binnenstapt, voelt direct de ontspannen sfeer en de harmonie binnen de gemeenschap. Om de kinderen medeverantwoordelijk te maken voor deze gemeenschap, is er een kinderbestuur, gekozen uit leerlingen van de midden- en bovenbouw. Eenmaal per twee weken wordt er vergaderd, waarbij op een open wijze ideeën, wensen en meningen naar voren worden gebracht.
 


Elckerlyc betekent ‘iedereen’ en  is de hoofdpersoon uit een gelijknamig toneelstuk uit de vijftiende eeuw. De strekking van het stuk is niet hoeveel je doet, maar dat je steeds bereid bent het goed te doen.