OBS 't Startblok

Naam: Openbare basisschool ’t Startblok
Adres: Robijnlaan 78, 5431 ZR Cuijk
Telefoon: 0485 – 313088
E-mail: info.startblokcuijk@stichting-invitare.nl
Website: www.startblokcuijk.nl
Directeur: Marco Janssen
Aantal leerlingen: 304Openbare basisschool ’t Startblok bestaat sinds 1984; het huidige gebouw werd in 2004 betrokken. Het straalt licht, openheid en rust uit en het materiaalgebruik is heel verzorgd. De kinderen van ’t Startblok hebben verschillende nationaliteiten en vormen een goede afspiegeling van de maatschappij; zij komen voornamelijk uit de wijken De Valuwe en De Heeswijkse Kampen. ‘Diversiteit’ op alle fronten is kenmerkend voor ’t Startblok.


 
Bij ’t Startblok staan het welbevinden en de betrokkenheid van het kind voorop. Door middel van PBS (Positive Behavior Support) wordt er veel geïnvesteerd in het gedrag van de leerlingen. De school spreekt verwachtingen uit richting kinderen en hun ouders op basis van gelijkwaardigheid en in een open cultuur. Het kind wordt niet aangesproken op zijn tekortkomingen, maar waar het goed in is; zo kan het zich maximaal ontplooien. Dit blijkt tevens in de keuzes van het lesprogramma. Een goed voorbeeld hiervan is ‘Jeelo’. Jeelo bevat een kerndoeldekkend programma voor wereldoriëntatie. Elk Jeelo-project bevat de drie pijlers: ‘samen werken’, ‘samen leven’ en ‘zelfstandig leven’. Deze drie pijlers komen in evenwicht aan bod. Zo komt ’t Startblok tegemoet aan de verschillende leerstijlen van kinderen. De projecten bevatten een geïntegreerd aanbod van de verschillende leerstofgebieden. Belangrijk is dat de kinderen kunnen reflecteren op hun eigen gedrag en resultaten en een kritische houding hebben. ‘Elke dag samen een beetje beter’ zegt wat over de wijze waarop we ons ontwikkelen.  Naast kennis is het leren van vaardigheden en competenties op ’t Startblok vanzelfsprekend.

 
 
De kracht van ‘t Startblok wordt met name gevormd door een jong en enthousiast team dat steeds klaarstaat en een open en actieve houding heeft naar ouders. Deze voelen zich daardoor ook altijd welkom. De versierploeg, de actieve ouderraad, de driehoeksgesprekken, de ouderkamer en ‘Het ei van columbus’ laten zien dat we de verbinding met ouders erg belangrijk vinden. De school vormt een belangrijk onderdeel van de opvoedingssituatie in de wijk. Het uitdagende, natuurlijke en altijd geopende speelplein staat symbool voor de verbinding tussen de school en de wijk. ‘Samen plezier’ wordt gedurende het schooljaar op veel manieren in de praktijk gebracht door bindende activiteiten zoals de grote kerstmarkt die door veel mensen uit de wijk wordt bezocht, de voorstelling van groep 8 in de schouwburg, het samen werken aan een Jeelo-eindproduct en de gezamenlijke afsluitingen van de Jeelo-projecten.

 
 
De naam ‘t Startblok – gekozen door een ouder – symboliseert de start van de ontwikkeling en de groei van het kind.