OBS Hartenaas

Naam: Openbare basisschool Hartenaas
Adres: Gasthuishoeve 3, 5361 HT  GRAVE
Telefoon: 0486 – 473429
E-mail: info@hartenaas.nl
Website: www.hartenaas.nl
Directeur: Hanneke Bens
Aantal leerlingen: 170

 

 

Een school waar kinderen leren maatschappelijk betrokken te zijn

In de zomer van 2018 is Hartenaas verhuisd naar Kind Centrum de Graaff, te vinden aan de Gasthuishoeve, na tussen 1975 en 2018 gevestigd te zijn geweest aan de Stoofweg. Het nieuwe KC wordt bewoond door Hartenaas, collega-school De Sprankel, kinderopvang-organisatie De Eerste stap én de GGD. Hartenaas werk intensief samen met partners binnen het KC, maar ook met partners daarbuiten, zonder daarbij afbreuk te doen aan haar eigen identiteit. De leerlingen van Hartenaas komen vooral uit de wijken de Stoof, Estersveld, Zittert en het Rode en Blauwe Dorp in Grave en uit de dorpen Escharen en Velp.

 

 

Hartenaas is ‘gewoon een goede school’! Dit wordt bevestigd door het feit dat de Inspectie Primair Onderwijs Hartenaas plaats in het basisarrangement én er geen aanleiding bestaat tot verscherpt toezicht. In maart 2019 is Hartenaas door de Inspectie bezocht in het kader van een zogenoemd Thematische Onderzoek naar het Didactisch Handelen van leerkrachten. Ook daaruit bleek dat Hartenaas haar zaken prima op orde heeft. Hartenaas is altijd in beweging en op zoek naar vernieuwingen, omdat stilstand gezien wordt als achteruitgang! De school maakt derhalve gebruik van JEELO. Scholen die werken met JEELO zetten zich in voor echte innovatie van het onderwijs. De school wordt vaak bezocht door andere scholen die ‘een kijkje in de Jeelo-keuken’ komen nemen. Sinds 2014 werkt Hartenaas met School Wide Positive Behavior Support, kortweg SWPBS of PBS. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hartenaas ontwikkelt zich richting een gecertificeerde PBS-school.

 

Hartenaas is een school waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Er worden regelmatig vieringen gehouden waarbij ook ouders aanwezig kunnen zijn als hulpouder, zoals tijdens Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen en andere festiviteiten. Bij het groots opgezette slotfeest aan het einde van het schooljaar worden alle groepen betrokken. Alle festiviteiten worden georganiseerd door teamleden én ouders. De school werkt met JEELO, waardoor er zeswekelijks schoolbreed aan een project wordt gewerkt. Tijdens deze JEELO-projecten worden er maatschappelijke organisaties, (groot)ouders en andere familieleden betrokken, die samen met de kinderen aan het project werken of onderdelen toe/belichten. De ouderbetrokkenheid op Hartenaas is erg groot. Dit blijkt onder andere uit het feit dat ouders altijd bereid zijn de handen uit de mouwen te steken.
 


Na het beleg door de Franse bezetters werd Grave rond 1860 herbouwd. De vesting kreeg drie nieuwe bastions: dit zijn uitspringende delen van de vestingwal. Eén ervan – het Hartenaasbastion – bevond zich op de plaats waar Hartenaas tussen 1975 en 2018 bevestigd was; deze is opgenomen in het logo.