OBS De Klimop

Naam: Openbare Daltonbasisschool de Klimop
Adres: Pieter de Hooghstraat 10, 5854 ES Nieuw Bergen
Ingang: Paulus Potterstraat
Telefoon: 0485 – 342267
E-mail: a.bongers@stichting-invitare.nl
Website: www.daltonschool-deklimop.nl; bezoek ook onze Facebookpagina
Directeur: Antoinette Bongers
Aantal leerlingen: 190

 


Leren leren voor de toekomst op daltonschool de Klimop

Samen leren en samen werken – zelfverantwoordelijkheid – zelfstandigheid – effectiviteit – reflecteren


Sinds 2003 maakt Openbare Daltonschool de Klimop deel uit van brede school ‘De Samensprong’ voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Per twee groepen is er een ingang met een halletje. In het centrum van de Klimop komen alle groepen samen in een mooie ruime hal met een speellokaal. De leerlingen komen uit Nieuw Bergen en de omliggende dorpen. In de speelzaal – annex theatertje – treden de leerlingen om de twee weken op voor hun ouders en medeleerlingen.Vanaf 2002 is de Klimop een Daltonschool. Dalton is een onderwijsvorm waarbij zelfstandigheid een grote rol speelt en kinderen leren samenwerken en omgaan met hun eigen verantwoordelijkheid. De leerlingen krijgen iedere dag instructie per vak van de leerkracht en gaan daarna zelfstandig met hun taak aan de slag. De leerkracht geeft tijdens het zelfstandig werken extra instructie en aandacht waar nodig. Er wordt gewerkt met een dag- of weektaak, waarvoor de kinderen zelf verantwoordelijkheid dragen. De kinderen reflecteren zelf op hun taak, samen met de leerkracht. In groep 8 werken alle leerlingen met een agenda als voorbereiding op het voorgezet onderwijs.De Klimop is naast Daltonschool ook een Jeeloschool; per schooljaar worden zes projecten gedraaid. Hierin hebben aardrijkskunde, geschiedenis en biologie een plek, maar ook verkeer, burgerschap en de sociale omgang met elkaar. Er is veel aandacht voor de gedragsregels; ieder schooljaar wordt hiermee gestart. De drie regels zijn: wij dragen zorg voor onze omgeving; wij gaan goed met onze spullen om; wij zorgen goed voor elkaar. Deze regels, die in alle klassen hangen, zijn door de kinderen getekend. De leerkracht maakt met de leerlingen klassenafspraken, die onder de schoolregels hangen. Ze worden mede zichtbaar gemaakt door foto’s en tekeningen. Een vaste groep ouders ondersteunt het team en de kinderen bij de vele activiteiten. Alle ouders en kinderen zijn welkom en de deur staat voor hen open.
 


De naam Klimop is gekozen omdat deze symbool staat voor groei, zowel als mens als onderwijsinhoudelijk.