OBS De Kameleon

Naam: Openbare Basisschool De Kameleon
Adres: Langenboomseweg 1a, 5451 JH Mill
Telefoon: 0485 – 455028
E-mail: mail@dekameleonschool.nl
Website: www.kameleonmill.nl
Directeur: Jolanda Oonk
Aantal leerlingen: 195Openbare Basisschool de Kameleon is een sfeervolle en fijne school. ‘We gaan met respect met elkaar om en werken samen met de kinderen aan hun zelfvertrouwen en hun betrokkenheid.’

De Kameleon wil in verbinding met de omgeving het beste uit kinderen halen. ‘Samen werken, samen leven en zelfstandig leren’ zijn kernbegrippen.

 De Kameleon is een adaptieve school waar kinderen met plezier en met een veilig gevoel zich cognitief en sociaal-emotioneel ontwikkelen, waarbij wederzijdse acceptatie en respect wezenlijke onderdelen zijn.

Sinds januari 2014 is basisschool De Kameleon gevestigd in Kindcentrum aan de Langenboomseweg in Mill. In dit centrum bevinden zich tevens katholieke basisschool De LenS, de GGD – met onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin -, IKKE en Spring. Op een steenworpafstand ligt het Merletcollege. Het pand oogt open, licht, ruimtelijk en voelt huiselijk aan. Openbare basisschool De Kameleon maakt gebruik van negen mooie, grote lokalen. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes.

 

Het aanbod van de leerstof wordt zoveel mogelijk afgestemd op de leerbehoeften, leerstijlen en capaciteiten van het kind. Betrokkenheid is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling. De Kameleon begeleidt kinderen sociaal en emotioneel en werkt aan zelfvertrouwen en weerbaarheid.

De Kameleon werkt met de projecten van Jeelo voor de expressieve en wereldoriënterende vakken. De creamiddagen houden verband met de aangeboden projecten en er is ruimte voor de creatieve en expressieve ontwikkeling via de muzieklessen en tijdens de gezellige weeksluitingen op vrijdagmorgen treden leerlingen voor elkaar op.

 

 

De school is goed georganiseerd in nauw contact met de ouders. De kinderen werken met een takenbrief, waarbij de leerlingen zelfstandig hun dag- en weektaken plannen. De ouderbetrokkenheid is erg groot.

Het samen optrekken met ouders in de brede ontwikkeling van de kinderen wordt bij De Kameleon als zeer belangrijk ervaren.